Succesvolle projectbeheersing
met de GO-TRICK

TRiQ is een jong bureau, gespecialiseerd in projectbeheersing en -advies. Met dit bureau lever ik betrouwbare projectbeheersing-op-maat aan opdrachtgevers van ontwikkel-, bouw- en civieltechnische projecten; vanaf de initiatieffase tot en met uitvoering en oplevering van het project.
Ik verzorg de integrale projectbeheersing; van prognose tot rapportage. Dit kan in de rol van manager of coördinator projectbeheersing en als adviseur van één of meer deelaspecten van de GO-TRICK. Ook de beheersing van programma’s en clusters van projecten is bij mij in goede handen. Naast veel specialistische kennis en ervaring bij G4-gemeenten breng ik een nuchtere en onafhankelijke blik en een hands-on instelling mee.

Let's go with TRiQ!

Diensten

TRiQ verzorgt de integrale beheersing van de GO-TRICK-aspecten; van prognose tot rapportage. Daarbij staat steeds centraal:

Waar staat het project nu, en waar staan we straks? Besteden we onze middelen efficiënt, en blijft het project binnen de afgesproken kaders?

Als projectbeheerser focus ik op de kosten, tijd, scope, kwaliteit en risico’s van een project of programma; en zorg ik voor onderbouwde adviezen voor de juiste balans daartussen. Ik signaleer tijdig trends en ontwikkelingen, en breng de mogelijke gevolgen daarvan in beeld. Met een onafhankelijke blik benoem ik kansen en knelpunten in de GO-TRICK-aspecten; en stel gezamenlijke oplossingen voor. Ik maak deel uit van het (IPM-)projectteam of werk als adviseur van de projectmanager en/of opdrachtgever. Ook lever ik losse producten als het faciliteren van risicosessies. Vanuit de kennis van IPMA C en LEAN bekijk ik ook graag waar verbeteringen in processen mogelijk zijn.

TRiQ projectbeheersing figuur

Neem vrijblijvend contact op met TRiQ, voor:

Projecten

Senior-planningsadviseur Gebiedsontwikkeling Amsterdam Zuidoost
Structurering en risico-analyse Programma Met Andere Ogen
TRiQ Projectbeheersing Zuidas Amsterdam
Planning- en risicomanagement projecten Zuidas Amsterdam
Masterplannen Den Haag
Planning- en risicomanagement Masterplannen gemeente Den Haag
Integrale projectbeheersing Ingenieursbureau Den Haag
Planning tijdens planstudie en ontwerpfase Rotterdamsebaan
TRiQ Projectbeheersing Ingenieursbureau Den Haag
Integrale projectbeheersing Ingenieursbureau Den Haag

Curriculum vitae

Ruime ervaring met

Ruime kennis van

TRiQ PM

Anja Segers
06 1892 3182
anja@TRiQ.pm

Kvk 72592729

Maatwerk

TRiQ levert maatwerk en flexibiliteit aan u als opdrachtgever. Diensten kunnen als product of op uurbasis worden ingekocht met een vooraf overeen te komen aantal uren verdeeld over een bepaalde periode.

Privacyverklaring