Senior-planningsadviseur Gebiedsontwikkeling Amsterdam Zuidoost


Amsterdam ontwikkelt in de gebieden Amstel 3 en ArenAPoort tot 2027 zo’n 5.000 woningen en aanvullende leisure. Gelijktijdig zal de openbare ruimte worden getransformeerd van werkomgeving naar een vriendelijker woon- en leefomgeving.

Ik lever de overall- en projectplanningen van de bouw- en infraprojecten van het Ingenieursbureau Amsterdam, waaronder: