Planning tijdens planstudie en ontwerpfase Rotterdamsebaan

Planning en structurering van het project Rotterdamsebaan: een nieuwe aansluiting op het rijkswegennet (A13) door het realiseren van een 1,2 km lange geboorde tunnel onder het grondgebied van Den Haag en haar buurgemeenten. Ik was senioradviseur tijdens de fase waarin het SO, VO en MKBA werden gemaakt; binnen een volwaardig projectbeheersingsteam volgens IPM.

TRiQ Projectbeheersing Rotterdamsebaan